Alamat ng Pinya Buod: Ang Kakaibang Kuwento ni Pina

Posted on

Alamat ng Pinya Buod – Sa isang maliit na nipa hut, namumuhay ang isang mag-inang puno ng mga pinya. Makalipas ang mga taon, umusbong ang kuwento ng pagmamahalan at pag-aaruga ni Aling Rosa sa kanyang anak na si Pina.

Alamat ng Pinya Buod
Alamat ng Pinya Buod
  1. Sa simpleng buhay ng mag-ina, ipinagdasal ni Aling Rosa na maging mabuting anak si Pina. Ngunit parang inilaan na kay Pina ang lahat ng masasamang asal.
  2. Sa trabaho sa bahay, walang maasahan kay Pina. Palagi itong inaantok at hindi makatapos ng gawain. Halos lahat ng bagay ay isinusumbat kay Aling Rosa.
  3. Sa isang pagkakataon ng sakit ni Aling Rosa, kinailangang magluto ni Pina. Ngunit mas inuna pa nitong magtanong kaysa maghanap ng kagamitan.
  4. Ang tamad na gawi ni Pina ang nag-udyok sa inis ni Aling Rosa. Isang araw, sa galit ay sinabihan niya ito na sana’y magkaroon ito ng maraming mata.
  5. Nasaktan si Pina sa mga sinabi ng ina kaya’t iniwan ang tahanan. Mula noon, hindi na ito nagpakita sa ina.
  6. Ngunit isang araw, nakita ni Aling Rosa ang isang puno ng pinya sa kanilang bakuran. Napansin niyang puno ito ng mata, at bigla niyang naalala si Pina.

Ang Pinya: Saksi sa Pag-ibig ni Aling Rosa kay Pina

pangabay.com – Sa pagtawag ng pamilya sa bunga ng puno ng pinya bilang “Pina,” itinuturing itong sagisag ng pagmamahal at pagpapatawad. Naging saksi ang pinya sa kwento ng pag-asa at pagbabago, na kahit gaano man karaming mata ang isang tao, ang tunay na pagtanaw at pag-unawa ay nagmumula sa pusong puno ng pagmamahal.