Ano ang Argumento? Kahulugan nito sa Wikang Tagalog

Posted on

Ano ang argumento? kilala rin bilang “usapan,” ay isang mahalagang bahagi ng diyalogo o teksto, kung saan laging naglalabasang magkasalungat na pananaw o opinyon ng dalawang nag-uusap o isang manunulat patungkol sa kanyang isinulat.

Madalas nating mabasa o marinig ang panig ng manunulat na gumagamit ng argumento. Subalit hindi sapat ang kanyang sariling opinyon para maging basehan ng kanyang argumento.

Kinakailangan ding magsagawa siya ng masusing pananaliksik, pagkuha ng mga datos at impormasyon, upang mapatibay ang kanyang argumento. Hindi sapat ang puro saloobin; kailangang may ebidensiya.

Kahit mayroon siyang sariling opinyon hinggil sa isang bagay o paksa, hindi sapat na ito’y kanyang lamang iparating. Kinakailangan niyang patunayan ito sa pamamagitan ng mga totoong pangyayari.

Ano ang Argumento
Ano ang Argumento

Ibig Sabihin ng Argumento: Diyalogo ng Magkasalungat na Pananaw

Ang argumento, o “usapan,” ay hindi lamang simpleng pagsusulat o pagsasalita ng isang tao ukol sa kanyang opinyon. Ito’y isang masusing proseso na kinakailangan ng pagsusuri at pag-aaral.

Sa argumento, nagkakaroon ng paglaban ng ideya. Isang laro ito ng salita, isang pag-uusap na naglalaman ng magkasalungat na pananaw. Ang layunin ay mapagtibay ang isang pahayag gamit ang lohika at ebidensiya.

Ang Halaga ng Pananaliksik sa Argumento

Sa likod ng bawat matinik na pahayag ay nagtatago ang mahabang oras ng pananaliksik. Hindi sapat ang sabihing “gusto ko ito” o “ayaw ko dito.”

Kinakailangang maglaan ng oras ang isang manunulat para alamin ang mga katuwiran at hindi lamang umaasa sa kanyang sariling opinyon.

Ang pag-aaral ng datos at impormasyon ay nagbibigay buhay sa anumang argumento. Ito ang nagbibigay kulay at bisa sa bawat pahayag na inilalahad.

Hindi Opinyon Lamang: Kinakailangang May Patunay

Kahit gaano pa kaganda ang pagsulat, walang saysay kung walang pruweba. Ito ang naglalayo sa simpleng opinyon tungo sa masusing argumento.

Ang isang tao na nais makipag-argumento ay hindi puwedeng umaasa lamang sa kanyang saloobin. Kinakailangan niyang maipakita na may basehan ang kanyang pananaw.

Sa kahit anong usapan, ang higit na mas epektibong argumento ay may taglay na mga ebidensiya. Ito ang nagbibigay katibayan sa bawat pahayag at nagpapalakas sa kabuuang argumento.

Kahulugan ng Argumento: Pagtatagisan ng Loob at Labas

pangabay.com – Sa pagtatapos, ang argumento ay hindi lamang simpleng pagtatalo. Ito’y isang sining na nagtatagisan ng loob at labas.

Ang mga magandang argumento ay hindi nagtatangi ng opinyon kundi nagtatanghal ng matibay na pagsusuri at pananaliksik. Sa bawat usapan, nangunguna ang mga pahayag na may batayang totoo at hindi lamang kabatiran ng manunulat.