Ano ang Dalawang Uri ng Sanaysay

Posted on

Ano ang Dalawang Uri ng Sanaysay? Sa bawat patak ng tinta, ating susuriin ang kaharian ng pagsusulat, lalo na sa dalawang anyo ng sanaysay: ang pormal at di-pormal. Sa pagtalima ng mga salita, bukas ang pintuan ng masusing pagsusuri at pag-unlad ng kaisipan. Ang pormal na sanaysay, tila isang kastilyo ng kaharian ng karunungan, ay naglalarawan ng masalimuot na mundong akademiko. Samantalang ang di-pormal na sanaysay, isang masiglang palasyo, ay nagdadala ng mga kwento at opinyon mula sa araw-araw na buhay.

Sa mga pahinang ito, tayo’y maglalakbay sa masalimuot na daigdig ng dalawang anyo ng pagsulat, at sa bawat hakbang, tuklasin natin ang kakaibang ganda ng mga salitang bumabalot sa ating pag-unlad at pagtangkilik sa sining ng pagsusulat.

Ano ang Dalawang Uri ng Sanaysay
Ano ang Dalawang Uri ng Sanaysay

Ang Mahalagang Aspeto ng Pormal na Sanaysay

Sa paglalakbay sa kaharian ng pagsusulat, ating tuklasin ang kahalagahan ng pormal na sanaysay, isang sining na naglalaman ng masusing pagsusuri at komprehensibong pagsasalaysay ng mga katotohanan, pangyayari, at karanasan.

Ang Seryosong Tonong Tinig

 1. Nakatutok ito sa seryosong paksa, nagbibigay ng diwa at pusod sa mga kamalian at pagkakamali.
 2. Gumagamit ito ng pormal o akademikong salita, naglalaman ng mga salitang nagbibigay-kahulugan at diwa.
 3. Subalit, hindi rin ito nakakalimot magtaglay ng bahaghari ng damdamin, nagbibigay ng buhay sa bawat pahina.

Ang Komprehensibong Pagsasalaysay

 1. Sa kabila ng pagiging masusing, nagsusulong ito ng kaayusan at tamang pagkakasunod-sunod ng ideya.
 2. Sa mga tilamsik ng kasaysayan, binubuklat nito ang mga kaganapan na nagbibigay-liwanag sa masalimuot na karanasan.
 3. Sa pamamagitan ng pagsasanib ng mga impormasyon at mga aklat, bumubuo ito ng isang likas na komprehensyon.

Mga Kamalian na Nagbibigay-Buhay

 1. Bagamat ito’y nagtatangi ng kahalagahan, hindi ito naiiba sa mga kahinaan at pagkakamali.
 2. Ang mga pagkakamaling ito’y nagbibigay-buhay sa sanaysay, nagbibigay-kulay sa puting-papel ng pormalidad.
 3. Ang bawat hakbang ng sanaysay na ito ay isang paglalakbay, isang kakaibang pagsusuri sa puso ng pagsusulat.

Ang Kakaibang Mundo ng Di-Pormal na Sanaysay

pangabay.com – Sa kagubatan ng mga salita, alamin natin ang ganda ng di-pormal na sanaysay, isang pagninilay-nilay sa mga bagay-bagay na pangkaraniwan.

Ang Makulay na Mundo

 1. Opinyon at Obserbasyon: Ito’y naglalaman ng mga opinyon at obserbasyon na nagpapahayag ng damdamin at karanasan.
 2. Mga Balbal na Salita: Ginagamit ang mga salitang malayang naglalarawan, nagbibigay-buhay sa diwa ng teksto.
 3. Kasaysayan sa Bawat Pahina: Sa paggamit ng iba’t ibang anyo ng pagsusulat, bumubukas ito sa masalimuot na karanasan.

Paglalakbay sa Karaniwang Mundo

 1. Mga Salitang Magagaan: Hindi ito sumusunod sa nakasanayang istilo, ngunit nagdadala ito ng likas na pag-unawa.
 2. Karaniwang Hindi Sumusunod: Nagsisilbing daan ito patungo sa malaya at masalimuot na mundo ng kakaibang pagsasalaysay.
 3. Nakakatipon ng Sulyap: Sa bawat salita, ito’y nagbubukas ng pintuan sa masusing pagsusuri sa kaharian ng kakaibang sining.

Mga Pagkakamali na Nagdudulot Buhay

 1. Nananaig ang Pagkakaiba: Bagamat may mga pagkakamali, ito’y nagbibigay-buhay sa likas na kagandahan ng pagsulat.
 2. Hindi Ibinabaling: Ang di-pormal na sanaysay ay nagbibigay daan sa mga maling landas, nagdadala ng kakaibang kulay.
 3. Paglalakbay sa Kakaibang Pagsulat: Sa bawat sulat, ito’y paglalakbay na nagdadala ng saya at kasiyahan sa pagsusuri ng puso.

Konklusyon

Sa kaharian ng pagsulat, ang sanaysay ay isang lihim na kaharian na binubuo ng dalawang uri: ang pormal at di-pormal. Sa bawat titik at tuldok, itinatampok nito ang ganda ng pagsusuri at malaya nitong pagsasalaysay. Ang pormal na sanaysay ay tila isang marangyang kastilyo, isinusuot ng mga malalim na konsepto na may pangakong mayaman sa kaalaman. Sa kabilang banda, ang di-pormal na sanaysay ay isang masiglang palasyo, naglalaro sa piling ng emosyon at personal na karanasan.

Sa paglalakbay sa kaharian ng dalawang uri ng sanaysay, bumubukas ito ng mga pintuan patungo sa kakaibang daigdig ng pagsusuri at kaisipan. Sa bawat salita, naglalakbay tayo sa landas ng pag-unlad at pag-usbong, at sa pagtatapos ng araw, natutunan natin ang halaga ng dalawang magkaibang anyo ng pagsulat na nagbibigay linaw sa ating puso at isipan.