Ano ang Feasibility Study?

Posted on

Ano ang Feasibility Study? Sa tuwing nagsisimula ng isang bagong proyekto o negosyo, isang hakbang na mahalaga ay ang pagsasagawa ng feasibility study. Ito ay isang pagsusuri na naglalayong higit pang maunawaan ang posibilidad at kahandaan bago simulan ang anumang gawain.

Ano ang Feasibility Study
Ano ang Feasibility Study

1. Paghahanda para sa Pagsulong

Sa pangunahing bahagi, ang feasibility study ay isang paraan ng paghahanda para sa hinaharap. Ito ay naglalaman ng malalimang pagsusuri sa buong proyekto, at kung paano ito maaaring maging tagumpay.

2. Mga Aspeto ng Pagsusuri

Sa kahalintuladang paraan, isinasalaysay nito ang detalye ng produkto o serbisyong inaalok, kasama ang mga kinakailangang kagamitan at pondo. Minsan, isinasama rin ang mga puwedeng maging hadlang sa pagpapatupad.

3. Ang Kabuuang Layunin

Ang pangunahing adhikain ng feasibility study ay tiyakin ang kakayahan ng mananaliksik at ang pangkalahatang potensyal ng proyekto o negosyo. Ito ay tila isang ilaw na nagbibigay-liwanag sa landas patungo sa tagumpay.

4. Pagtuklas sa Pamilihan

Mahalaga rin ang pagsusuri sa target na pamilihan, kasama ang estratehiya kung paano ilalabas sa merkado ang produkto o serbisyo. Ang pag-unawa sa pangangailangan ng mamimili ay susi sa matagumpay na pakikipagsapalaran.

5. Hakbang tungo sa Pagpapatupad

Kapag natugunan ng maayos ng feasibility study ang mga aspeto na ito, maaari nang itulak ang proyekto o negosyo patungo sa kamay ng tagumpay. Ang hakbang na ito ay tila pagbukas ng pinto sa mga bagong oportunidad.

6. Kamalian na Nagdudulot ng Karansan

Sa kabila ng kahalagahan nito, minsan ay makikita ang ilang kamalian sa pagsulat ng feasibility study. Subalit, ang mga kamalian na ito ay nagdudulot ng karansan at nagpapahayag ng kakayahan ng tao na masubok ang sarili sa harap ng mga pagsubok.

7. Ang Takbo ng Buhay

pangabay.com – Sa pangwakas, ang feasibility study ay hindi lamang isang hakbang sa negosyo; ito ay isang gabay sa takbo ng buhay. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri, maaari nating higit pang maunawaan ang landas na tatahakin natin sa hinaharap. Ang pagiging handa ay susi sa anumang paglalakbay, at ang feasibility study ay nagsisilbing tanglaw sa madilim na daan ng tagumpay.