Ano ang Ibig Sabihin ng DSWD: Bawat Filipino at Kaunlaran

Posted on

Ano ang ibig sabihin ng DSWD – Sa malalim na kahulugan, ang DSWD, kilala sa acronym na ito, ay naglalarawan ng Department of Social Welfare and Development – isang sangay ng pamahalaan na naglalaan ng malasakit at suporta sa bawat mamamayang Pilipino.

Ano Ang Ibig Sabihin ng Obhektibo
Ano Ang Ibig Sabihin ng Obhektibo

Table of Contents

Ano ang Ibig Sabihin ng DSWD

1. Alaga sa Karapatan ng Bawat Isa

Sa puso ng kagawarang ito, DSWD ay nangangalaga sa karapatan ng bawat isa, itinataguyod ang pagkakapantay-pantay, at nagbibigay daan sa pangarap ng masaganang buhay para sa lahat.

2. Gabay sa Responsableng Pamilyang Pilipino

Sa pamamagitan ng DSWD, binibigyan ng gabay at suporta ang bawat pamilyang Pilipino upang maging responsableng bahagi ng lipunan, sa kabila ng mga hamon at pagsubok.

3. Paggabay Tungo sa Responsableng Mamamayan

Ang DSWD ay nagiging ilaw sa landas ng bawat Pilipino, tinuturo ang kahalagahan ng pagiging responsableng mamamayan at nakatutok sa pag-unlad ng buong lipunan.

4. Pagtutok sa mga Nangangailangan

Sila rin ang nagtataguyod ng mga hakbang para sa pangangalaga ng mga nangangailangan, partikular sa mga nasa laylayan ng lipunan, sa layuning mapabuti ang kalidad ng kanilang pamumuhay.

5. Pagpapataw ng Parusa sa Lumalabag

Nagbibigay din ang DSWD ng kapangyarihan na magpataw ng parusa sa mga lumalabag sa karapatan ng kapwa, naglalagay ng hangganan sa anumang paglabag sa katarungan.

6. Pagpapahalaga sa Bawat Isa

Sa pangkalahatan, layunin ng DSWD na itaas ang antas ng pamumuhay ng bawat isa, isulong ang pagpapahalaga sa kapwa, at palaguin ang kahusayan ng Pilipinas sa aspeto ng kagalingan ng bawat mamamayan.

7. Tunguhin: Pag-angat ng Buhay ng Bawat Pilipino

Bilang tagapagsilbing gabay, itinataguyod ng DSWD ang adhikain na maging instrumento ng pag-angat sa buhay ng bawat Pilipino, na nagbubunga ng mas makatarungan at masaganang lipunan.

Konklusyon

pangabay.com – Sa pagsasanay ng DSWD, nagiging makatarungan at masigla ang lipunang Pilipino, at ang bawat hakbang na kanilang tinatahak ay may layuning punuin ng kalinga at kaunlaran ang bawat sulok ng bansa.