Ano Ang Ibig Sabihin ng Obhektibo?

Posted on

Ano Ang Ibig Sabihin ng Obhektibo? Sa kaharian ng pag-iisip, ito’y isang malalim at mayamang paksa na karaniwang iniiwasan ng marami. Ngunit, sa simpleng pahayag, ito’y ang sining ng pagsusuri ng mga bagay nang walang bahid ng personal na damdamin o pananaw.

Ano Ang Ibig Sabihin ng Obhektibo
Ano Ang Ibig Sabihin ng Obhektibo

Kahalagahan ng Pagsasanay sa Obhetibo

Ang pagiging obhetibo ay hindi lamang isang kaakit-akit na gawi, kundi isang pangunahing susi sa pagtahak sa daang matagumpay. Sa kaharian ng pangarap at asa, ito’y nagbibigay linaw at gabay.

Pagsasanay ng Isang Bata sa Obhetibo

  1. Sa halip na malibang sa laro, nais ng bata na maagap na matuto at magtagumpay sa buhay.
  2. Ang pagsusuri sa dahilan kung bakit nag-aaral ang bata ay nagbibigay daan sa pag-unlad ng matalinong layunin, tulad ng pangarap na makamit ang tagumpay sa hinaharap.

Obhetibong Pananaw sa mga Suliranin

Kapag dumating ang oras ng suliranin, mahalaga ang obhetibong pananaw.

  1. Sa halip na mapusol sa damdamin, ang obhetibong tao ay nagtatagumpay sa paghahanap ng mga solusyon.
  2. Ito’y pagpapakita ng kahusayan sa pagdedesisyon at paghahanap ng tamang solusyon, kumpara sa pagiging likas na mapusol sa emosyon.

Magandang Pagsasanay bago Magdesisyon

Ang pagiging obhetibo ay hindi lamang isang sining, kundi isang tagumpay na kaalaman.

  1. Bago magdesisyon sa anumang gawain, mahalaga ang pagsasanay sa obhetibo para maging maingat at matagumpay.
  2. Ang pag-unawa sa iba’t ibang panig ng isang isyu ay nagbibigay daan sa masusing pag-aaral bago makapagpasya.

Kakulangan ng Emosyon sa Desisyon

Sa tuwing mayroong suliranin, ang pagiging obhetibo ay naglalagay ng yugto na walang halong emosyon.

  1. Ang emosyon ay maaaring humadlang sa tamang pagsusuri ng sitwasyon.
  2. Sa pagiging malinaw at obhetibo, mas naiiwasan ang malamlam na paghuhusga.

Pagsasanay ng Isip Bago Puso

pangabay.com – Sa huli, ang pagiging obhetibo ay pagbibigay ng pansin sa isip bago ang damdamin.

  1. Sa pagtatagumpay ng isang indibidwal, ang pagsasanay ng obhetibo ay nagiging pundasyon para sa isang tagumpay na hinaharap.
  2. Sa paglalakbay sa landas ng buhay, ang pag-unlad sa pagsasanay sa obhetibo ay nagsisilbing ilaw sa madidilim na lansangan ng kaharian ng pangarap.