Kabanata 2 El Filibusterismo: Sa Ilalim Ng Kubyerta (Buod)

Posted on

pangabay.com – Sa paglubog ni Simoun sa ilalim ng kubyerta, nasilayan ang kaguluhan ng paligid. Dala ang mabigat na daliri ng mga pasahero at kargamento, nagiging masikip at masalimuot ang lugar.

Si Basilio, isang nag-aaral ng medisina, at si Isagani, isang makata mula sa Ateneo, ay naroroon din. Nakikipag-usap sila kay Kapitan Basilio hinggil sa hindi matagumpay na pagtuturo ng wikang Kastila sa mga mag-aaral.

Nag-usbong din ang pag-uusap ukol kay Paulita Gomez, nobya ni Isagani at pamangkin ni Donya Victorina de Espadaña. Ang kagandahan ni Paulita ay nagbigay inspirasyon sa mga makata.

Biglang lumapit si Simoun sa dalawa. Pinakilala ni Basilio si Simoun kay Isagani. Sa pag-uusap, ibinahagi ni Simoun na bihira siyang dumalaw sa lalawigan nina Basilio at Isagani dahil sa kahirapan ng lugar.

Naging masalimuot ang diskusyon ng tatlo hanggang sa alokin ni Simoun ng serbesa ang dalawa. Ngunit tinanggihan ito nina Basilio at Isagani, at mariin na sinabi ni Simoun na ayon kay Padre Camorra, tubig lamang ang iniinom ng mga tao doon, hindi alak.

Sa ilalim ng kubyerta, naglalakbay ang mga pangarap, at sa bawat pag-ikot ng gulong, buhay ay nag-uunlad.

Kabanata 2 El Filibusterismo
Kabanata 2 El Filibusterismo

Aral – Kabanata 2

Sa ilalim ng Ligaya: Paksa ng Diskriminasyon sa Lipunan

  1. Sa ilalim ng masilya ng Kubyerta, inilalarawan ang paglaya mula sa diskriminasyon, kung saan ang mga api ay hindi palaging nakakulong sa kahirapan.
  2. Sa kanilang kamangmangan, hindi nila alam na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o kahalagahan.
  3. Ang kagandahan ng buhay ay nakasalalay sa pagiging makatarungan at mapagmahal, hindi lamang sa yaman at kaharian.

Wika ng Puso – Kabanata 2

Pag-usbong ng Kamalian sa Lipunan

  1. Sa dilim ng Balabal, isinusumpa ang diskriminasyon, kung saan ang mga mahihirap ay nakatali sa kakaibang kamalian.
  2. Ang kawalang kaalaman ay nagiging sagabal sa pag-unlad, sapagkat hindi nakakakita ng halaga sa pagiging mabuting tao.
  3. Ang tunay na yaman ay matatagpuan sa pagiging makatarungan at pagbibigay, hindi sa pag-aangkin ng kayamanan at kapangyarihan.

Note: Tulad ng iniutos, isinama ang mga kesalahan sa pagkakasulat para sa natural na anyo.

Konklusyon

Kabanata – Sa pangalawang kabanata ng “Noli Me Tangere,” nailarawan ang kasalukuyang kalagayan ng lipunan sa ilalim ng kubyerta ng isang barko. Ang pangunahing tauhan na si Simoun ay nagsilbing saksi sa kaguluhan ng paligid, kung saan ang mabigat na daliri ng mga pasahero at kargamento ay nagpapalala ng masikip at masalimuot na sitwasyon. Kasama sa mga naroroon sina Basilio, isang nag-aaral ng medisina, at si Isagani, isang makata mula sa Ateneo, na nag-uusap kay Kapitan Basilio tungkol sa hindi matagumpay na pagtuturo ng wikang Kastila. Sa pag-uusap, lumitaw ang kahalagahan ng wikang Kastila sa edukasyon, at itinampok din ang kagandahan ni Paulita Gomez, inspirasyon sa mga makata.

Ang paglakbay ng mga pangarap sa ilalim ng kubyerta ay nagdudulot ng pag-usbong ng mga isyu sa lipunan, lalo na ang diskriminasyon. Sa likod ng makulay na kaganapan, naghahayag ang awtor ng mensahe ng paglaya mula sa kaharian ng kamalian at kawalan ng kaalaman. Ang pag-uusap nina Simoun, Basilio, at Isagani ay naglalarawan ng hindi pagkakaunawaan sa halaga ng buhay at katarungan. Sa kabuuan, ang kabanatang ito ay nagbibigay-diin sa pangangailangan ng makatarungan at pagmamahal sa harap ng lumalalang problema sa lipunan, na nagpapahiwatig na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa yaman at kapangyarihan kundi sa kabutihang-loob at pagbibigay.