Noli Me Tangere Kabanata 25: Sa Bahay Ng Pilosopo (Buod)

Posted on

Noli Me Tangere Kabanata 25: Sa Bahay Ng Pilosopo (Buod) – Sa buhay ng bayan, dumalaw si Ibarra sa silong ni Pilosopo Tasyo. Layunin niyang konsultahin ang kanyang hangaring itayo ang isang paaralan sa kanilang lugar.

Nakita niya ang matanda na masigla sa pagsusulat. Ngunit biglang huminto si Tasyo at sinabi na ang susunod na salinlahi ang makakaunawa at makikinabang sa kanyang isinusulat.

Binuksan ni Ibarra ang kanyang plano kay Pilosopo. Sa matalinong tugon, itinuro sa kanya ng matanda na hindi sa kanya dapat iparating ang mga balak, kundi sa mga nasa poder tulad ng mga pari sa simbahan.

Sumagot si Ibarra na ayaw niyang madumihan ng kapalpakan ang kanyang adhika. Nais niyang maintidihan siya ng gobyerno at mamamayan, dahil maganda ang kanyang layunin. Sinalungat siya ni Tasyo at sinabing mas malakas pa ang simbahan kaysa gobyerno. Para magtagumpay, dapat dumaan kay Ibarra sa simbahan na namumuno sa lahat, kasama na ang gobyerno.

Iba ang pananaw ni Ibarra, Europa ang kanyang pinagmulan, at naniniwala siya sa kalayaan. Ngunit sinalungat siya ng matanda at sinabing hindi angkop sa kultura ng bansa ang kanyang ideya mula Europa.

Tulad ng halaman, payo ni Tasyo, kailangan magpasakop si Ibarra sa kapangyarihan para manatiling matatag. Hindi pagpapakita ng kahinaan ang sumunod sa kapangyarihan.

pangabay.com – Bagamat ayaw aminin, napaisip si Ibarra sa mga salita ni Pilosopo. Bago siya umalis, iniwanan siya ng matanda ng salita na may iba pang darating na magpapatuloy ng kanyang naumpisahan.

Noli Me Tangere Kabanata 25
Noli Me Tangere Kabanata 25

Aral – Kabanata 25

 1. Sa yugtong ito ng nobela, nabubunyag ang lakas ng kapangyarihan.
 2. Kung saan mo itinatangi o tinatanggap, sa paghawak ng kapangyarihan at mekanismo, madaling itikom sa iyong palad ang marami, at kadalasan, ang sariling kapakinabangan ang nauuna.
 3. Sa sining ng panulat, inilalantad ang manipulasyon at abuso ng kapangyarihan.
 4. Ang pag-usbong ng karakter ay nagbibigay diin sa masalimuot na kahihinatnan ng may kapangyarihan.
 5. Sa tama o maling gamit, maaaring maging panganib ang kapangyarihan.
 6. Ang likas na pagkakatangi-tangi ng may hawak ng kapangyarihan ay mahalaga sa plot.

Talasalitaan – Kabanata 25

 1. Ang “kapangyarihan” ay nagmumula sa salitang nagpapahiwatig ng kontrol o impluwensiya.
 2. Ang “kapangyarihan” ay maaaring maging karumal-dumal kapag inaabuso.
 3. Sa pag-unlad ng kwento, lumilitaw ang masalimuot na kahulugan ng kapangyarihan.
 4. Ang nobelang ito ay naglalahad ng hamon sa ating pang-unawa sa kahalagahan ng tamang paggamit ng kapangyarihan.
 5. Sa pamamagitan ng mga pangyayari, inilalantad ng nobela ang mga delikadong aspeto ng paghawak ng kapangyarihan.
 6. Ang pagganap ng mga tauhan ay nagdudulot ng pag-iisip hinggil sa kahalagahan ng katarungan at integridad.