Ng at Nang: Kahulugan, Pagkakaiba, Tamang Gamit at Halimbawa

Posted on

May mga maraming salitang mahahanap sa wikang Filipino na tila magkakatulad subalit may kaibang pagkakaiba sa kanilang kahulugan. Isang halimbawa nito ang pagkakaiba ng mga salitang “ng” at “nang”. Bagaman pareho silang may katulad na baybay at tunog, mayroon silang magkaibang gamit at kahulugan kapag ginagamit sa pangungusap.

Ang “ng” ay karaniwang ginagamit bilang isang pananda ng direct object o bagay na tinutukoy sa pangungusap, samantalang ang “nang” ay kadalasang ginagamit bilang pang-ugnay ng dalawang bahagi ng pangungusap, o upang magbigay-diin sa panahon o paraan ng pagganap ng kilos. Sa ganitong paraan, bagamat magkatulad ang kanilang anyo, malinaw na may malaking kaibahan ang kanilang gamit at kahulugan sa loob ng pangungusap.

Ng at Nang
Ng at Nang

Kahulugan Ng at Nang

Sa wikang Filipino, may dalawang salitang karaniwang nagdudulot ng kalituhan sa marami: ang “ng” at “nang”. Bagaman tila magkakatulad ang kanilang baybayin, malaki ang pagkakaiba ng kanilang kahulugan at gamit sa pangungusap.

Una, ang “ng” ay isang pang-ukol na karaniwang ginagamit upang ipakita ang ugnayan ng dalawang salita sa pangungusap. Karaniwang tumutukoy ito sa pagmamay-ari o relasyon ng isa sa iba pang bahagi ng pangungusap. Halimbawa, sa pangungusap na “Ang bahay ng bata”, ang “ng” ay nagpapahiwatig na ang bahay ay pag-aari ng bata. Ito rin ang karaniwang ginagamit bago ang simula ng pandiwa o pangngalan.

Sa kabilang dako, ang “nang” ay isang pang-abay na karaniwang ginagamit upang magbigay-diin sa panahon o paraan ng pagganap ng kilos. Ito ay maaaring tumukoy sa isang partikular na pangyayari o kondisyon na nangyari o mangyayari sa hinaharap. Halimbawa, sa pangungusap na “Nagluto ako nang may bisita”, ang “nang” ay nagpapahiwatig na sa panahon ng pagluluto, may bisita ako.

Sa pangkalahatan, mahalaga ang wastong paggamit ng ng at nang upang maiwasan ang kalituhan sa komunikasyon sa Filipino. Ang pagkakaunawaan sa kanilang mga kahulugan at gamit ay nagbibigay-daan sa mas malinaw at epektibong pagpapahayag ng mga pangungusap.

Pagkakaiba ng Ng at Nang

Sa Filipino, mayroong dalawang salitang madalas pagkamalito ng marami: ang “ng” at “nang”. Bagamat mukhang magkapareho ang kanilang baybay, malaking pagkakaiba ang kanilang kahulugan at gamit.

Una sa lahat, ang “ng” ay kadalasang ginagamit bago ang simula ng pandiwa o pangngalan. Karaniwan itong tumutukoy sa pagmamay-ari o relasyon ng isa sa ibang bahagi ng pangungusap. Halimbawa, sa pangungusap na “Ang pusa ng bata”, ang “ng” ay nagpapahiwatig na pag-aari ng pusa ang bata.

Sa kabilang banda, ang “nang” ay madalas gamitin sa pagpapahayag ng mga pangyayari o pagkakataon. Ginagamit ito upang ipakita ang kung kailan, paano, o sa anong paraan naganap ang isang pangyayari. Halimbawa, sa pangungusap na “Nagluto ako nang may bisita”, ang “nang” ay nagpapahiwatig na sa panahon ng pagluluto, may bisita ako.

Sa kabuuan, mahalaga ang wastong paggamit ng “ng” at “nang” upang maiwasan ang kalituhan sa komunikasyon. Ang wastong pag-unawa sa kanilang pagkakaiba at gamit ay nagtuturo ng tamang paraan ng pagpapahayag sa Filipino.

Pagtuturo sa Paggamit ng “Ng” at “Nang”

Sa tuwing gumagamit ng “ng”, mahalaga na isaalang-alang ang wastong gramatika ng pangungusap at ang konteksto kung paano ito ginagamit. Ang “ng” ay maaaring magpakita ng pagmamay-ari, relasyon, o paksa ng pangungusap.

Halimbawa, sa pangungusap na “Ang bahay ng kapatid ko ay malapit sa eskwelahan,” ipinapakita ng “ng” ang pagmamay-ari ng bahay sa kapatid.

Sa kabilang banda, kapag gumagamit ng “nang”, mahalaga rin na isaalang-alang ang layunin ng pangungusap at ang intensyon ng nagsasalita.

Ang “nang” ay ginagamit upang magbigay-diin sa layunin o resulta ng pangungusap. Halimbawa, sa pangungusap na “Kumain ako ng maraming gulay nang gumaling ako sa sakit,” ipinakikita ng “nang” ang pagkakaroon ng resulta o kahulugan ng pagkakaroon ng sakit.

Sa pag-unawa at wastong paggamit ng “ng” at “nang”, mas nagiging malinaw at masigla ang komunikasyon sa Filipino.

Nang at Ng Pagkakaiba Difference

Sa wikang Filipino, mayroong malaking pagkakaiba ang dalawang salitang “ng” at “nang”. Bagaman maaaring magdulot ng kalituhan ang kanilang pagkakapareho sa baybay, ang kanilang gamit at kahulugan ay lubos na magkaiba.

Unang-una, ang “ng” ay karaniwang ginagamit upang ipakita ang relasyon ng pagmamay-ari sa loob ng pangungusap. Halimbawa nito ay ang pangungusap na “Ang pusa ng bata” na nangangahulugang ang pusa ay pag-aari ng bata.

Sa kabilang dako, ang “nang” ay isang pang-abay na karaniwang ginagamit upang magbigay-diin sa layon o resulta ng pangungusap. Ito ay karaniwang ginagamit upang ipakita ang panahon o paraan ng pagganap ng isang kilos. Halimbawa nito ay ang pangungusap na “Bumili ako ng mansanas nang may pambayad ako” na nangangahulugang nakuha ko ang mansanas dahil mayroon akong pambayad.

Sa pamamagitan ng wastong paggamit ng “ng” at “nang”, mas magiging malinaw at mas epektibo ang pagpapahayag sa Filipino. Ang pag-unawa sa kanilang pagkakaiba ay magbibigay-daan sa mas mabuting komunikasyon at pagpapahayag ng mga ideya at kaisipan.

Mga Halimbawa ng Kamalian sa Paggamit ng “Ng” at “Nang”

PangAbay.Com – May mga pagkakataon na nagiging sanhi ng pagkakamali sa paggamit ng “ng” at “nang” dahil sa kanilang pagkakapareho ng tunog at baybayin.

Isang halimbawa ng pagkakamali sa paggamit nito ay ang paggamit ng “nang” sa halip ng “ng” sa pagpapahayag ng pagmamay-ari.

Halimbawa nito ay “Ang damit nang kapatid ko” sa halip na “Ang damit ng kapatid ko.”

Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang tamang paggamit ng “ng” at “nang” upang maiwasan ang pagkakamali at upang maging malinaw ang mensahe na nais iparating sa komunikasyon sa Filipino.

50 Halimbawa ng “Ng” sa Pangungusap:

 1. Binili ko ang isang bagong damit.
 2. Nagluto siya ng masarap na adobo.
 3. Uupo ako sa tabi ng kaibigan ko.
 4. Kumain ako ng maraming prutas.
 5. Nag-ehersisyo ako sa loob ng isang oras.
 6. Sumulat ako ng maikling kwento.
 7. Nag-aral ako ng mabuti para sa pagsusulit.
 8. Naglinis ako ng aking silid-tulugan.
 9. Nagbigay siya ng regalo sa kanyang kaarawan.
 10. Nag-abang kami ng tricycle sa kanto.
 11. Nagtapon ako ng basura sa tamang lugar.
 12. Nag-empake ako ng mga damit para sa aming bakasyon.
 13. Nagdasal kami ng pamilya bago kumain.
 14. Naglinis ako ng bahay bago dumating ang mga bisita.
 15. Nagpasya siya na mag-aral ng ibang wika.
 16. Naglakad kami ng malayo para sa aming field trip.
 17. Nagtanim kami ng mga gulay sa bakuran.
 18. Nag-ayos ako ng aking mga gamit sa bagong apartment.
 19. Nagturo siya ng mga mag-aaral sa paaralan.
 20. Nagpadala ako ng pera sa aking mga kamag-anak.
 21. Nag-abala ako sa pag-organize ng pista sa barangay.
 22. Naghanda kami ng aming pamilya para sa bagyong darating.
 23. Nagbukas ako ng isang negosyo sa aking bayan.
 24. Nagtrabaho siya sa opisina bilang isang manager.
 25. Nag-enjoy kami sa aming bakasyon sa beach.
 26. Nag-attend ako ng birthday party ng kaibigan ko.
 27. Nagbiro siya nang maganda sa harap ng mga bisita.
 28. Nag-ikot kami sa paligid ng bayan para sa aming pagpapasyal.
 29. Nagdala ako ng payong dahil umuulan.
 30. Nag-leave ako sa trabaho upang magbakasyon.
 31. Nag-abang siya ng bus sa kanto ng kalsada.
 32. Nagtulak kami ng kariton para maghatid ng mga kahon.
 33. Nagpahinga ako ng ilang oras pagkatapos ng trabaho.
 34. Nagdalawang-isip siya bago magdesisyon.
 35. Nag-inuman kami ng kaibigan ko sa bar.
 36. Nagturo ako ng mga bagong kaalaman sa klase.
 37. Nag-shopping kami ng kasama ang pamilya sa mall.
 38. Nagpakain ako ng mga aso sa tahanan.
 39. Nagpatayo sila ng maliit na negosyo sa kanilang lugar.
 40. Nag-attend ako ng seminar para sa aking trabaho.
 41. Nagplano kami ng bakasyon sa ibang bansa.
 42. Naglinis ako ng kusina matapos magluto.
 43. Naglakad kami ng mabilis para makahabol sa oras.
 44. Nagtungo kami sa ospital nang biglaang may mangyaring aksidente.
 45. Nag-alaga ako ng aking mga kapatid sa bahay.
 46. Nag-umpisa ako ng bagong proyekto sa trabaho.
 47. Nagdala ako ng kaibigan sa airport para sa kanyang paglipad.
 48. Nag-dinner kami ng pamilya sa labas ngayong gabi.
 49. Nagtimpla ako ng kape para sa sarili ko.
 50. Nag-surfing kami sa internet para maghanap ng impormasyon.

20 Halimbawa ng “Nang” sa Pangungusap:

 1. Nagluto siya ng masarap na pagkain nang dumating ang mga bisita.
 2. Bumili ako ng bagong sapatos nang magkaroon ako ng bonus sa trabaho.
 3. Nagsimula siya sa bagong paaralan nang magtapos siya sa high school.
 4. Nag-ehersisyo ako nang maaga nang ipaalok namin ang sportsfest.
 5. Nakinig ako sa musika nang mag-aral ako para sa pagsusulit.
 6. Nag-celebrate kami ng aming anibersaryo nang magkasama kami ng sampung taon.
 7. Nagbasa ako ng aklat nang makapasok ang ambon.
 8. Nagpasya siya na mag-resign sa trabaho nang magkaroon siya ng ibang oportunidad.
 9. Naglakad kami sa tabi ng ilog nang lumabas kami ng aming pamilya.
 10. Nagluto ako ng espesyal na hapunan nang dumating ang aking kaarawan.
 11. Nag-alok siya ng tulong nang magkaroon ako ng problema.
 12. Nag-sightseeing kami sa ibang bansa nang magbakasyon kami.
 13. Nagkaroon ako ng bagong kaibigan nang pumasok ako sa kolehiyo.
 14. Nag-asawa siya nang mag-30 na siya.
 15. Nag-aral kami ng mabuti nang maghanda kami para sa pagsusulit.
 16. Nagdala ako ng payong nang magsimula ang malakas na ulan.
 17. Nag-biking kami sa bundok nang mag-weekend kami.
 18. Nagtampisaw kami sa dagat nang bumisita kami sa beach.
 19. Nag-ayos ako ng aking kwarto nang magsimula ang bagong taon.
 20. Nagtungo kami sa mall nang mag-sale ang mga tindahan.
 21. Naglalaro sila ng basketball nang magsimula ang araw.
 22. Nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-travel nang magkaroon ako ng bakasyon.
 23. Nagpalit ako ng aking cellphone nang magkaroon ng bagong model.
 24. Nagpakain kami ng mga bata nang dumating ang mga bisita.
 25. Nagbakasyon kami sa probinsiya nang magtagumpay ang aking kapatid sa pagsusulit.
 26. Nag-abala kami ng paghahanda nang magkaroon kami ng fiesta sa barangay.
 27. Nagbigay siya ng pangako na hindi na mag-aaway nang magkasundo sila ng kanyang kaibigan.
 28. Nagmaneho ako nang maingat nang umuulan nang maalala ko ang aksidente ko noon.
 29. Nagpagupit ako ng buhok nang magbukas ang bagong salon sa aming lugar.
 30. Nag-shopping kami nang magkasama sa bagong mall sa bayan.
 31. Naghintay ako nang matagal nang magkaroon ako ng appointment sa doktor.
 32. Nagdala siya ng tsokolate nang bisitahin niya ang kanyang kaibigan na may sakit.
 33. Naglakad kami nang mabilis nang malaman namin na malapit nang magsara ang mall.
 34. Nagbukas siya ng negosyo nang matanggap niya ang kanyang inheritance.
 35. Nagplano kami ng outing nang magdesisyon ang grupo na mag-celebrate.
 36. Nagtimpla ako ng mainit na tsaa nang makarinig ako ng masamang balita.
 37. Nagturo siya ng kanyang anak nang maging available siya sa bahay.
 38. Nag-alaga ako ng aso nang magbakasyon ang aking kaibigan.
 39. Naghanap ako ng trabaho nang matapos akong magtapos ng kolehiyo.
 40. Nagpahinga siya nang mahimbing nang dumating siya galing sa biyahe.
 41. Nagbigay ako ng advice nang magtanong ang aking kaibigan.
 42. Nag-serve ako ng pagkain nang dumating ang mga bisita sa aming bahay.
 43. Nag-prepare kami ng handaan nang magkaroon kami ng family reunion.
 44. Nagmukhang masaya siya nang matanggap niya ang kanyang award.
 45. Nagtayo kami ng tent nang mag-camping kami sa bundok.
 46. Naghugas ako ng mga pinggan nang matapos kaming kumain.
 47. Nag-serve siya ng kape nang dumating ang aming mga kaibigan.
 48. Nagpadala ako ng mensahe nang makita ko ang post niya sa social media.
 49. Nag-decide kami ng aking partner nang magdesisyon na magpakasal.
 50. Nag-dance rehearsal kami nang malaman namin na may competition.

Konklusyon

Sa pag-aaral ng pagkakaiba ng “ng” at “nang” sa wikang Filipino, mahalaga ang tamang pag-unawa sa kanilang gamit at kahulugan sa pangungusap. Bagaman tila magkakatulad ang kanilang baybayin at tunog, malaking kaibahan ang kanilang gamit sa loob ng pangungusap. Ang “ng” ay karaniwang ginagamit upang ipakita ang pagmamay-ari o relasyon ng mga bagay sa loob ng pangungusap, samantalang ang “nang” naman ay kadalasang ginagamit upang magbigay-diin sa panahon o paraan ng kilos. Sa ganitong paraan, mas magiging malinaw at epektibo ang pagpapahayag ng mga ideya at kaisipan sa Filipino. Mahalaga rin ang wastong paggamit ng mga ito upang maiwasan ang kalituhan sa komunikasyon at mapatatag ang paggamit ng wika sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan.

Sa pangkalahatan, ang wastong paggamit ng “ng” at “nang” ay naglalayong mapadali at mapatatag ang komunikasyon sa Filipino. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa kanilang pagkakaiba at gamit, mas magiging malinaw at masigla ang pangangalakal ng mga ideya at kaisipan sa loob ng pangungusap. Kaya’t mahalaga na patuloy nating pag-aralan at bigyang-pansin ang wastong paggamit ng mga ito upang mas mapatatag ang ating kaalaman sa Filipino at maiwasan ang anumang pagkakamali sa komunikasyon.